Varför finns vi till

Parkinsonförbundet är en ideell riksorganisation med huvudsakligt syfte att förbättra förhållandena för personer med Parkinson och atypisk parkinsonism, samt för deras anhöriga.

Parkinsonförbundet har cirka 9.000 medlemmar fördelade på 24 länsföreningar. Vi informerar, stöder forskning, uppmuntrar och hjälper dem som drabbats av sjukdomen. Förbundet arbetar med att förbättra förhållandena för personer med Parkinson och med parkinsonliknande sjukdomar samt för deras anhöriga.

Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som påverkar bland annat motoriken och koordinationen. Symtomen är olika för var och en, men stelhet, skakningar och långsamma rörelser är huvudsymtom. Symtomen kan mildras med mediciner och andra behandlingar men ännu finns inga botemedel. I Sverige finns cirka 20.000 personer med Parkinson. Främst drabbas personer över 50 år.

Yngre Parkinson

Yngre Parkinson är ett nätverk för personer med Parkinson, och som är 67 år eller yngre.