Växjö lokalförening

Återstart lokalförening i Växjö

I tisdags den 21/11 återstartades lokalföreningen i Växsjö efter 3 års uppehåll på grund av brist på medlemmar som ville ingå i styrelsen.

Sedan ett halvår har en grupp bestående av Stefan Wixén. Thommie Edin, Kristina Frank-Martin, Anders Bengtsson och Carl Erik Bruér arbetat för att se om det fanns möjligheter till att bilda en lokalförening i Växjö Kommun.

Efter mail och brevutskick till ett hundratal medlemmar anmälde sig ca 15 medlemmar + arbetsgruppen till uppstartsmötet i Mariakyrkan.

Efter att arbetsgruppen berättat om sin vision om hur lokalföreningen ska fungera och en frågestund beslutade mötet att föreningen ska starta upp.

Till interimsstyrelse valdes arbetsgruppen med Thommie Edin som ordförande.

Därefter informerade Urban Hansson ordförande i lokalföreningen Ljungby om Förbundets verksamhet och hemsidan speciellt Kronobergs egen och tackade arbetsgruppen för deras arbete med att återstarta lokalföreningen i Växjö och hoppades på ett gott samarbete med föreningen i Ljungby.

Mötet avslutades med god fika och underhållning av Sven Herbertsson och hans barnbarn Emelie. Under underhållningen uppstod det spontandans vilket visade på att underhållningen var uppskattad.

Urban Hansson

Interimsstyrelsen består av Stefan Wicén, Thommie Edin ordförande, Kristina Frank-Martin, Anders Bengtsson och Carl Erik Bruér.