YNGRE PARKINSON

Skriv din teYngre Parkinson verkar inom Parkinsonförbundet och arbetar i ett nätverk för yngre personer med Parkinson. Syftet är att stärka dem genom att ge dem verktyg och kunskap att hantera livet med Parkinson samt skapa mötesarenor.

Vårt mål

Målet med nätverket är att stödja, informera och inspirera varandra inom nätverket

Det gör vi genom att:

  • skapa plattformar för att driva utvecklingsfrågor/ aktuella frågor
  • ge fler möjlighet att ta del av aktuell forskning
  • skapa möjligheter att möta personer i samma situation
  • belysa problematiken med att vara ung och få Parkinson
  • skapa en möjlighet att få juridisk rådgivning
  • vara ett ansikte utåt
  • bli fler medlemmar
  • jobba med olika projekt för att skapa möjligheter för fler att engagera sig i nätverket.

Träffar

Yngre Parkinson träffas varje år där vi umgås, lär oss om nya rön, tränar och har det allmänt trevligt

Höstens träff var i Vetlanda på Ädelfors Folkhögskola